Hình ảnh đánh bóng điện hóa Inox xe đạp

Ảnh chụp sản phẩm càng xe đạp được đánh bóng điện hóa Inox: Quá trình sản xuất càng xe đạp được đưa vào bể điện hóa để đánh sáng bóng (Như hình vẽ). 

Hình ảnh đánh bóng điện hóa Inox xe đạp tại công ty sản xuất xe đạpdanh-bong-dien-hoa-phu-tun-xe-dap-04 danh-bong-dien-hoa-phu-tun-xe-dap-05 danh-bong-dien-hoa-phu-tun-xe-dap-06