Công nghệ đánh bóng điện hóa inox là sự kết hợp giữa hóa chất và dòng điện 1 chiều. Hóa chất phổ biến hiện nay thông thường là hỗn hợp của nhiều chất:

  • Acid và hợp chất vô cơ: H2SO4 (acid sunfuaric), H3PO4(acid phosphoric), CrO3(acid cromic), HNO3(acid nitric), HF(acid flohydric)
  • Hợp chất hữu cơ: các acid hữu cơ, gelatine, glycerin hoặc các chế phẩm pha sẵn
  • Hợp chất glycol: là các hợp chất phức glycol, hoặc các chế phẩm có sẵn.
  • Dòng điện một chiều, 0:24V, công nghệ đánh bóng điện hóa tạo bề mặt Inox sáng bóng hay sáng mờ và được ứng dụng phổ biến hiện nay.

 

QUY TRÌNH ĐIỆN HÓA INOX

Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực đánh bóng điện hóa inox được hơn 15 năm, với truyền thống đó cũng như đúc rút kinh nghiệm từ quá trình gia công, sản xuất và chuyển giao công nghệ cho các đối tác tự sản xuất, chúng tôi xin đưa ra một số một số công đoạn cũng như quy trình cơ bản để đánh bóng điện hóa inox được hiệu quả (Tùy vào điều kiện cụ thể thực tế, khách hàng nên lựu chọn các thực hiện theo công đoạn cụ thể, nhưng dươi đây là một quy trình chuẩn).

Tên bể Thông số kỹ thuật Ghi chú
Tẩy mối hàn, (nếu cần)
Tên hóa chất T – 102, T104, T106
Tẩy sạch vết hàn đen cháy, chống gỉ vàng trở lại, tạo thuận lợi trong bể đánh bóng điện hóa.
Cách dùng Bôi trực tiếp, hoặc ngâm lên vết hàn
Rửa nước Nước sạch, chảy tràn  
Tẩy dầu
Tên hóa chất CS – 608
Tẩy sạch lớp dầu mỡ, tẩy vết hàn cháy đen, ố, gỉ sét, trên bề mặt inox. Tạo thuận lợi cho bể đánh bóng điện hóa.
Hàm lượng 3 ÷ 8%, (w/v)
Phương pháp Ngâm
Thời gian 3 ÷ 15, phút
Rửa nước Nước sạch, chảy tràn  
Rửa nước Nước sạch, chảy tràn  
Điện hóa
Tên hóa chất Dung dịch điện hóa inox, T – 105
Đánh bóng điện hóa inox. Tùy theo điều kiện, mà có cách pha chế, và cách thức làm việc hiệu quả khác nhau.
Phụ gia bóng T – 100
Hàm lượng 5 ÷ 10, (%)
Điện áp 1 ÷ 12, (volt)
Dòng điện 2 ÷ 6, (A/dm2)
Nhiệt độ 55 ÷ 65, (0C)
Thời gian 1.5 ÷ 3, (phút)
Rửa nước
Nước thu hồi Rửa sạch, ngâm
Giảm nhiệt sau đánh bóng, tẩy sạch acid trên bề mặt. Và hạn chế gây nguy hại với môi trường.
Thời gian 3 ÷ 15, (phút)
Rửa nước Nước sạch, chảy tràn  
Thụ động, chống vàng.
Tên hóa chất T – 101
Hoạt hóa sáng, thụ động bề mặt inox, xử lý vân đám mây, hoặc vân tay, đồng nhất bảo vệ bề mặt inox.
Hàm lượng 5 ÷ 10, (%)
Nhiệt độ Thường ÷ 55, (0C)
Thời gian 1,5 ÷ 15, (phút)
Rửa nước Nước sạch, chảy tràn  
Rửa nước
Nước sạch
Hoạt hóa sáng, điều chỉnh bề mặt inox.
Nhiệt độ 55 ÷ 65, (0C)